Vedtekter

Verdandes vedtekter

Du finner vedtektene i PDF her.

*Fra Vår 2017 ble §3 og §4 endret, som blir vist under, men må endres i PDF filen.

§1: Studentforeningen Verdande har som mål å:

  • Synliggjøre jentene ved Ifi.
  • Gjøre det attraktivt for kvinnelige studenter å fortsette ved Institutt for Informatikk.
  • Skape sosialt samhold mellom jentene ved Institutt for Informatikk.

§2: Alle er velkomne til å bli medlem i Verdande, uansett kjønn. Arrangementene skal i første rekke være for kvinnelige studenter ved Institutt for informatikk. Minst ett arrangement i semesteret vil være åpent for alle medlemmer.

§3: Vanlig medlemskap gjelder for ett semester av gangen. Medlemsavgiften fastsettes av allmøte hvert semester.Styret er pliktig til å holde oversikt over foreningsmedlemmer.*

§4: For å bli styremedlem må man være kvinnelig student med tilknytning til Institutt for informatikk, og medlem av Verdande inneværende semester. Om det er ingen kvinnelige studenter som stiller til et visst verv (vervene Arrangementsansvarlig, PR-sjef, Webmaster og Øvrige styremedlemmer), kan mannlige studenter godtas for vervet.*

§5: Styret skal bestå av leder, nestleder og økonomiansvarlig og inntil 5 andre styremedlemmer. Følgende verv skal fylles: PR, webmaster og arrangementansvarlig. Styret står fritt til å opprette andre verv.

§6: Styremedlemmer velges for ett semester av gangen.

§7:Styremedlemmer velges primært på semestermøtet, men kan også tas opp i løpet av semesteret. Styret konstituerer seg selv.

§8: Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har leder avgjørende stemme.

§9: Mistillitsforslag overfor styremedlemmer skal behandles på allmøte, og må få 2/3 flertall for å bli vedtatt.

§10: Styret er pliktig til å innkalle til et allmøte senest 2 måneder etter semesterstart. Allmøter skal annonseres skriftlig minst to uker i forveien.

§11: Følgende saker skal være på dagsorden for et semestermøte:

  • Rapport fra forrige semester
  • Regnskap
  • Forslag til budsjett
  • Budsjett
  • Valg av styremedlemmer

§12: Det skal innkalles til ekstraordinært allmøte dersom styret eller minst 10% av medlemmene (minimum 15 personer) ønsker det. Innkalling skal sendes en uke før.

§13: For å ha stemmerett ved allmøte må man være medlem minst en uke i forveien.

§14: Oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall på allmøte. Ved oppløsning deponeres foreningens aktiva hos Fordelingsutvalget ved Institutt for Informatikk.

§15: Disse statutter kan endres av allmøte med 2/3 flertall.

§16: Endelig saksliste, sakspapirer og forslag til eventuelle vedtektsendringer skal offentliggjøres minst 48 timer i forveien.

§17: Leder og økonomiansvarlig har signaturrett hver for seg.

§18:Statuttendringer er gyldige fra den dagen allmøteprotokollen blir signert.

§19: Styret er pliktig til å følge vedtekter og vedtatt budsjett.

§20: Styreleder har ansvar for foreningens sider på Studentsamskipnaden i
Oslo og Akershus sine nettsider. Dette ved å både være registrert som kontaktperson
på disse sidene og for å holde medlemsstall og annen informasjon
oppdatert.
.

Reklamer

1 tanke om “Vedtekter”

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s